Sponsoring

Tennisvereniging De Sprenk uit Bakel is opgericht op 26 april 1971 en heeft haar accommodatie aan  het Geneneind te Bakel. Momenteel telt De Sprenk zo’n 500 leden waarvan 90 jeugdleden. De Sprenk beschikt over 6 kunstgrasbanen met verlichting, een eigen kantine en kleedaccommodatie. De Sprenk wordt breed gedragen door zowel junioren als senioren in Bakel en directe omgeving.  Sportiviteit, ontspanning, plezier en gezelligheid staan voorop.  Een actieve vereniging die bol staat  van de sportieve activiteiten middels de diverse toernooien en competities, waar vele leden actief aan deelnemen.

Vanuit sociaal maatschappelijk oogpunt, streeft De Sprenk er naar om de vereniging voor iedereen  toegankelijk te houden. Sinds de oprichting voert De Sprenk een financieel gezond beleid. Om dit te blijven realiseren wordt er elk jaar opnieuw getracht de (lidmaatschap)kosten beperkt te houden. Enerzijds door middel van een zeer hoge mate van zelfwerkzaamheid van de vele vrijwilligers binnen de club. Anderzijds door het generen van extra inkomsten. Eén van deze bronnen is sponsoring. De Sprenk streeft een solide, open en langdurige relatie met haar sponsoren na, dit om de continuïteit van de vereniging op lange termijn te garanderen

Ook u kunt de vereniging steunen door aan de sponsormogelijkheden deel te nemen!

De activiteiten
Elk jaar opnieuw organiseert of neemt de vereniging deel aan de volgende toernooien en competities: Junioren: Mini-Maxi toernooi, Mini/Driekwart toernooi, Voorjaarsdistrict toernooi (gespeeld in de hele regio), de Nacht van De Sprenk, Open Jeugdtoernooi, Clubkampioenschappen, Winterdistrict toernooien. Senioren: Tos avonden, onderlinge competities, districtcompetities (voor-, najaar en winter), BMRME competitie, clubkampioenschappen, open toernooi. Door deze diverse toernooien en competities trekken veel mensen uit de gehele regio richting Geneneind om te sporten of te supporteren!

U als sponsor
Wat heeft tennisvereniging De Sprenk u als (nieuwe) sponsor te bieden? Door deze maatschappelijke bijdrage verbetert uw imago, profileert u zich binnen en buiten de Bakelse gemeenschap en creëert u een enorme goodwill wat uiteindelijk zal moeten resulteren in een verdere naamsbekendheid en omzetvergroting. Bovendien bestaat er voor u als (hoofd)sponsor o.a. de mogelijkheid om gebruik te maken van de complete faciliteiten; ideaal voor uw bedrijfsuitje of teambuilding sessie!

 

De mogelijkheden

Sponsorpakketten 2023

Tennis- en padelvereniging De Sprenk biedt u als sponsor de volgende mogelijkheden:

A.      Bordsponsor Klein € 75,00 (afmeting 1,00 * 0,65 m)

B.      Bordsponsor Middel € 125,00  (afmeting 1,50 * 0,65 m)

C.      Bordsponsor Groot € 175,00 (afmeting 3,05 * 0,65 m)

D.      Doeksponsor € 450,00 (afmeting 6,00 * 2,00 m)

E.       Website sponsor € 75,00  

 

Contractduur

De sponsor zegt toe voor een periode van drie jaar als sponsor van de vereniging. Na afloop van voornoemde periode wordt de sponsorovereenkomst stilzwijgend voor een periode van steeds één jaar verlengd onder voorbehoud van schriftelijke opzegging door één der partijen uiterlijk drie maanden voor afloop van de overeengekomen periode. De door de sponsor aan de vereniging te betalen vergoeding is exclusief BTW. Hiervoor wordt door de vereniging aan de sponsor een factuur uitgereikt. Daar de vereniging op het moment van ondertekening van deze overeenkomst niet BTW- plichtig is wordt geen BTW in rekening gebracht, hetgeen niet uitsluit dat dit in de toekomst wel het geval kan zijn.   

A. Bordsponsor klein

•       Het aanbrengen van een goed zichtbaar reclamebord (afmeting 1.00* 0.65m) op één van de locatie hekwerken van het tennispark De Sprenk Bakel. De op het bord aan te brengen tekst en/of logo wordt door de sponsor aangeleverd.

•       Naamsvermelding van de sponsor op de sponsorwand in het clubhuis van TPV De Sprenk onder de kop "Bordsponsors".

•       Contractduur: minimale periode van drie jaar. Betaling per jaar of per 3 jaar. Bij directe betaling van de complete periode van drie jaar, zal De Sprenk de vervaardigingskosten en plaatsen van het betreffende bord  voor haar rekening nemen. (vervaardig kosten € 75,-)

•       Logovermelding van de sponsor onder de kop "Bordsponsor" op de sponsorpagina’s van onze website www.desprenkbakel.nl.  

Prijs: € 75,00 per jaar  

 

B. Bordsponsor middel

•       Het aanbrengen van een goed zichtbaar reclamebord (afmeting 1.50* 0.65m) op één van de locatie hekwerken van het tennispark De Sprenk Bakel. De op het bord aan te brengen tekst en/of logo wordt door de sponsor aangeleverd.

•       Naamsvermelding van de sponsor op de sponsorwand in het clubhuis van TPV De Sprenk onder de kop "Bordsponsors".

•       Contractduur: minimale periode van drie jaar. Betaling per jaar of per 3 jaar. Bij directe betaling van de complete periode van drie jaar, zal De Sprenk de vervaardigingskosten en plaatsen van het betreffende bord  voor haar rekening nemen. (vervaardig kosten € 125,-)

•       Logovermelding van de sponsor onder de kop "Bordsponsor" op de sponsor pagina's van onze website  www.desprenkbakel.nl.  

Prijs: € 125,00 per jaar  

 

C. Bordsponsor groot

•       Het aanbrengen van een goed zichtbaar reclamebord (afmeting 3.05* 0.65m) op één van de locatie hekwerken van het tennispark De Sprenk Bakel. De op het bord aan te brengen tekst en/of logo wordt door de sponsor aangeleverd.

•       Naamsvermelding van de sponsor op de sponsorwand in het clubhuis van TPV De Sprenk onder de kop "Bordsponsors".

•       Contractduur: minimale periode van drie jaar. Betaling per jaar of per 3 jaar. Bij directe betaling van de complete periode van drie jaar, zal De Sprenk de vervaardigingskosten en plaatsen van het betreffende bord voor haar rekening nemen. (vervaardigingskosten € 175,-)

•       Logovermelding van de sponsor onder de kop "Bordsponsor" op de sponsorpagina’s van onze website www.desprenkbakel.nl.  

Prijs: € 175,00 per jaar  

 

D. Doeksponsor

•       Het aanbrengen van een goed zichtbaar sponsordoek (afmeting 6.00 * 2.00m) op één van de locatie hekwerken van het tennispark De Sprenk Bakel. De op het doek aan te brengen tekst en/of logo wordt door de sponsor aangeleverd.

•       Naamsvermelding van de sponsor op de sponsorwand in het clubhuis van TV De Sprenk onder de kop "Doeksponsors".

•       Contractduur: minimale periode van drie jaar. Betaling per jaar of per 3 jaar. Bij directe betaling van de complete periode van drie jaar, zal De Sprenk de vervaardigingskosten en plaatsen van het betreffende doek voor haar rekening nemen.                    (Vervaardigingskosten: € 280,-)

•       Logovermelding van de sponsor onder de kop "Doeksponsor" op de sponsorpagina’s van onze website www.desprenkbakel.nl  

Prijs: € 450,00 per jaar

 

Web sponsor

•       Een lopende banner met uw logo en een link naar de website wordt getoond op de landingspage en app van TPV De Sprenk. Hiervoor dient u een logo in jpg, pdf of png formaat aan te leveren van tenminste 500 pixels breed en de link naar website.

•       Naamsvermelding van de sponsor op de sponsorwand in het clubhuis van Tennis- en padelvereniging De Sprenk onder de kop "web sponsors".

•       Logo vermelding van de sponsor onder de kop "web sponsors" op de sponsorpagina’s met link naar uw website,  

Prijs: € 75,00 per jaar

 

Meer informatie
Heeft u interesse in het sponsoren van De Sprenk? Graag vertellen wij u er meer over, hiervoor kunt u contact opnemen met Rob Smulders van de sponsorcommissie T 06 83 63 40 85 mail naar [email protected].

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 492 342 338

De Sprenk

Geneneind 6A
5761 RH Bakel

KVK-nummer

40235067