Geschiedenis

Tennisvereniging de Sprenk is opgericht op 26 april 1971

Hoe het begon….
Na een oproep in de plaatselijke krant werd er op 5 april 1971 in Bakel een heuse tennis-propaganda-avond georganiseerd. Maar liefst 85 personen waren direct zo positief dat ze zich na afloop aanmeldden voor de nieuw op te richten tennisclub. Dit aantal was voldoende voor een eigen vereniging in Bakel en zo volgde er op 26 april 1971 een oprichtingsvergadering. Opdracht voor het bestuur: realisatie van 2 tennisbanen. Met medewerking van het gemeentebestuur was de locatie snel gevonden: nabij sportpark Geneneind kon het tennispark aangelegd worden. Aan deze plek ontleent de vereniging ook zijn naam. “De Sprenk” is een verbastering van de watergang, oftewel “de Spreng” die door de directe omgeving liep. Het bestuur ging voortvarend aan de slag en zodoende konden de eerste banen, voorzien van een bitumen speelvlak, in het voorjaar van 1972 in gebruik genomen worden. Door de succesvolle groei van de vereniging was er al snel behoefte aan uitbreiding. In 1976 werden nog eens 2 banen in gebruik genomen, met inmiddels 300 leden.

Organisatie
De groei van de vereniging vroeg om een betere organisatie. Zodoende werden een in 1976 een aantal commissies in het leven geroepen: een technische commissie, een jeugdcommissie en een kantinecommissie. In 1978 kwam daar nog een redactiecommissie bij. In datzelfde jaar werd de vereniging toegelaten als lid van de KNLTB, wat deelname aan de competitie mogelijk maakte.

Accomodatie
Om de leden ook een dak boven het hoofd te bieden en is er in 1977 door de vereniging een bouwplan ontwikkeld voor de bouw van een kantine met kleedaccommodatie. Deze accomodatie is met behulp van een krediet van de gemeente én met de inbreng van eigen middelen – in eigen beheer – tot stand gekomen. Op 1 april volgde de feestelijke opening.

Aangezien de kleedaccommodatie achteraf toch te beperkt bleek, is er in 1983/1984 uitgebreid. Bovendien werd de accomodatie voorzien van een sterk verbeterde was-en kleedgelegenheid. Echter, het ledenaantal groeide gestaag door, waardoor de ruimte weer te klein werd. Daarbij voldeed de accomodatie niet meer aan de eisen van dat moment, dus werden wederom de handen uit de mouwen gestoken. Met de inzet van vele leden en in eigen beheer, is in 1993/1994 de huidige kantine met kleedruimte gerealiseerd.

Banen
Mede door de forse ledengroei ontstond er rond 1980 behoefte aan meer speelvelden. Omdat de oudste bitumenbanen inmiddels ook wel aan onderhoud toe waren, werd er gekeken of deze ondergrond nog wel geschikt was voor de toekomst. De keuze is toen gevallen op gravel als ondergrond. Aangezien er 3 banen aangelegd werden en 2 banen gerenoveerd konden er gelijktijdig 5 nieuwe gravelbanen worden aangelegd. Deze werden  begin 1981 geopend. Dit betekende voor de vereniging in 10 jaar tijd een groei naar 400 leden, 7 tennisbanen en een accommodatie bestaande uit een kantine en kleedruimtes. Het duurde vervolgens nog 10 jaar totdat de 2 bitumen-banen omgebouwd konden worden naar gravelbanen. In de tussentijd waren er inmiddels wel 4 van de 7 banen voorzien van verlichting. Allemaal betaald uit eigen middelen.

Ook gravelbanen hebben niet het eeuwige leven en moeten periodiek grondig gerenoveerd worden. Omdat in onze regio steeds vaker gekozen werd voor het minder onderhoudsintensieve kunstgras als ondergrond, besloot ook de Sprenk aan het eind van de negentiger jaren hiertoe. In de eerste maanden van 2000 werden de banen omgebouwd. Ook deze keer werd er weer een beroep gedaan op de leden om kosten te besparen. Velen hebben aan het verzoek gehoor gegeven, ieder binnen zijn eigen mogelijkheden. Uiteindelijk zijn er vanwege een geringe terugloop van het aantal leden 6 kunstgrasbanen aangelegd, maar allemaal met verlichting. Het grote voordeel van kunstgras ten opzichte van gravel is dat het onderhoudsarm is en in principe gedurende het hele jaar bespeelbaar.

Door de jaren heen is er vaak een beroep gedaan op de leden en nooit tevergeefs. We hopen dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen. Zo kunnen we de contributie laag houden.

Padel

Met ingang van april 2022 zijn 3 padelbanen in gebruik genomen. Om deze padelbanen te kunnen realiseren was het noodzakelijk om een tennisbaan op te geven. Door de toevoeging van het padellen was het noodzakelijk om ook de naam van De Sprenk te veranderen in: Tennis- en Padelvereniging De Sprenk. Kortweg TPV De Sprenk.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 492 342 338

De Sprenk

Geneneind 6A
5761 RH Bakel

KVK-nummer

40235067