Kantinedienst

Bardiensten zijn verplicht, indien je onverhoopt verhinderd bent, dien je zelf voor vervanging te zorgen.

Telefoonnummers zijn te vinden in de map achter de bar. Voor vragen kun je terecht bij Inge Klumpers: [email protected] / 06-48822216

Reglement Kantinedienst:

Wie dient er een kantinedienst te draaien?
Elk lid dat deelneemt aan een districtcompetitie en onderlinge competitie. Elk districtteam wordt 6 à 7 diensten toegewezen. De teamcaptain deelt de teamgenoten in voor de toegewezen diensten. Afhankelijk van de geplande activiteit moet het aantal vrijwilligers worden ingedeeld. (op vrije avonden kan 1 persoon al voldoende zijn, terwijl bijvoorbeeld tijdens het open toernooi wel 4 vrijwilligers op een avond nodig zijn).
Ieder lid van 18 jaar en ouder is verplicht kantinedienst te draaien als men aan één van bovenstaande activiteiten deelneemt.

Gebruiksaanwijzingen
In de linkse la naast de tap bevindt zich een handboek ”Kantinedienst-instructies”. Hierin staan alle wetenswaardigheden (zoals gebruik van vaatwasser, koffiezetapparaat, e.d.) vermeld. Lees dit op een rustig moment eens door zodat je bij drukte goed op de hoogte bent. Bovendien hangen er in de keuken ook beknopte gebruiksaanwijzingen van de verschillende apparatuur.

 Hoe weet ik wanneer ik kantinedienst heb?
Normaal gesproken, wordt ruim vóór 1 april (zomerperiode) en 1 oktober (winterperiode) een lijst verspreid waarop alle diensten vermeld staan met daarbij de namen en adressen van de persoon die op dat moment de dienst moet draaien. Ook staat de eventuele activiteit van die dag vermeldt.

 De sleutel
De bedoeling is dat men aan het einde van de dienst de sleutel van de kantine deponeert in de brievenbus van degene die de volgende dienst draait. Daarom is het altijd belangrijk om op de lijst in het handboek “kantinedienst-instructies”(in de la links van de tap) te kijken of er geen veranderingen zijn aangebracht op de daarin vermelde algemene lijst.
Belangrijk: Wanneer je zelf je kantinedienst hebt geruild met iemand anders dit ook altijd wijzigen op de algemene lijst in het handboek “kantinedienst-instructies” zodat de sleutel altijd goed terecht komt.

Aantal kantinediensten: 
De teams die meedoen aan het najaars- en/of winterdistrict worden even zwaar belast met kantinediensten dan de teams die meedoen aan het voorjaarsdistrict.
De kantinediensten die worden gedraaid op de districtdagen worden belast voor twee kantinediensten i.v.m. het lange vereiste aantal uren van aanwezigheid.
De kantine is gesloten tijdens de schoolvakantie in de zomerperiode, dus in een periode van zes weken wordt er geen kantinedienst gedraaid.

 

Kantinecommissie De Sprenk

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 492 342 338

De Sprenk

Geneneind 6A
5761 RH Bakel

KVK-nummer

40235067